Terminen ruiskutus

Teknologia

Termisessä ruiskutuksessa jauhemainen, lankamainen tai nestemäinen lisäaine syötetään kuumaan liekkiin tai plasmaan, minkä seurauksena sulanut partikkeli iskeytyy pinnoitettavaan kappaleeseen ja muodostaa pinnoitteen sulapisaroista nopeasti jähmettymällä.

Millidyne kehittää ja valmistaa Neoxid -keraami- ja keraamikomposiittijauheita sekä plasma- että HVOF-ruiskutukseen. Jauheet valmistetaan spraykuivaamalla ja sintraamalla, mikä tarjoaa rajattomat kemiallisen koostumuksen muuntelumahdollisuudet sekä hyvän juoksevuuden. Millidynen Neoxid -jauheilla saavutetaan parempi pinnoitustehokkuus ja kulutuskestävyys verrattuna konventionaalisiin jauheisiin.

Jauheiden lisäksi Millidyne valmistaa Neoxid LQ -suspensioita ja -prekursoreita eri termisen ruiskutuksen menetelmiin. Näistä tuotteista voidaan valmistaa ohuita ja tiiviitä keraamisia pinnoitteita.

Termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden korroosion kestävyyden maksimoimiseksi Millidyne on kehittänyt impregnoitavia Neoxid MDS-tiivistysaineita eri korroosioympäristöihin ja lämpötila-alueille.

Millidynen termisen ruiskutuksen lisäaineita on käytetty muun muassa prosessiteollisuuden vaativissa ympäristöissä jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Millidynen käyttämät raaka-aineet ja tuotteet ovat REACH- ja RoHS -normien mukaisia. Osassa Millidynen tuotteita hyödynnetään nanoteknologiaa. Näiden kuten kaikkien muidenkin tuotteiden käytössä on aina huomioitu pinnoitevalmistajan ja loppukäyttäjän turvallisuus.