Teknologian siirto

Tärkeä osa pinnoitteen tuotteistamista on pinnoitusteknologian siirtäminen asiakkaan käyttöön. Pinnoitusprosessin vaatimukset vaihtelevat käyttökohteittain muun muassa pinnoitteen applikointi- ja muodostustavan osalta. Millidynellä on kokemusta vaativien 3D-kappaleiden pinnoituslinjastojen toimittamisesta yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Mahdollisen olemassa olevan pinnoituslinjaston käyttömahdollisuudet kartoitetaan ja muutostarpeet selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa.