Avalon®

Avalon®-teknologia

Avalon®-pinnoiteteknologiassa hyödynnetään uusinta tutkimustietoa ja Millidynen yli kaksi vuosikymmentä kestänyttä tuotekehitysosaamista. Teknologiassa yhdistetään orgaanista ja epäorgaanista kemiaa molekyylitasolla. Avalon®-pinnoitteisiin liittyy keskeisesti jatkuva tuotekehitys Millidyne Oy:n nykyaikaisessa tutkimuslaboratoriossa ja yhteistyössä asiakkaiden sekä suomalaisten ja muiden eurooppalaisten tutkimuspartnereiden kanssa.

Avalon®-pinnoitteilla voidaan muuttaa merkittävästi pintamateriaalien vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa, mikä tarkoittaa mm. pinnan parempaa lian tai prosessikontaminaation hylkivyyttä sekä erinomaista kemiallista ja ilmastollista kestävyyttä. Asiakkaillemme olemme kehittäneet ja kaupallistaneet lukuisia pinnoitetuotteita, joilla on modifioitu myös pintojen naarmutuksen kestävyyttä, sähkön johtavuutta, jään tarttumista sekä optisia ominaisuuksia. Avalon®-pinnoitteilla tuotetaan merkittävää lisäarvoa ja saavutetaan kustannussäästöä esimerkiksi pienentyneiden huoltokustannusten ja tuotteen pidentyneen elinkaaren muodossa.

Millidynen käyttämät raaka-aineet ja tuotteet ovat REACH- ja RoHS -normien mukaisia. Osassa Millidynen tuotteita hyödynnetään nanoteknologiaa. Näiden, kuten kaikkien muidenkin tuotteiden käytössä, on aina huomioitu pinnoitevalmistajan ja loppukäyttäjän turvallisuus.